Často kladené dotazy

Jaké bude rozhodující kritérium při podávání nabídek?

Jediným rozhodujícím kritériem bude cena za zajištění dané sociální služby v požadovaném rozsahu. Proto, aby uchazeč ve výběrovém řízení uspěl, je ovšem také potřeba bezchybně zpracovat nabídku podle podmínek zadávací dokumentace.

Co vše bude obsahovat zadávací dokumentace?

Zadávací dokumentace bude obsahovat základní podmínky pro podání nabídky, požadovanou strukturu nabídky, kvalifikační předpoklady uchazečů, návrh smlouvy, termíny a způsob předkládání nabídek a další důležité informace pro účastníky výběrových řízení. Zadávací dokumentace bude uveřejněna na webových stránkách www.esfcr, www.individualni-projekt.czwww.isvz.cz, www.kraj-jihocesky.cz a dalších, na vyžádání bude zaslána poštou.

Budou ještě další ukazatele, které bude nutné v průběhu realizace individuálního projektu naplňovat, například vytvoření pracovního místa a jiné?

Ne, jedinou podmínkou bude naplnění monitorovacích indikátorů - požadované kapacity sociálních služeb. Přesný výčet monitorovacích indikátorů bude uveden v zadávací dokumentaci.

Může se o veřejnou zakázku ucházet více subjektů?

Ano, podána může být společná nabídka za sdružení více subjektů nebo nabídka hlavního dodavatele, který naváže spolupráci s ostatními formou subdodávek. Způsob využití služeb subdodavatelů pro realizaci veřejné zakázky bude popsán v nabídce. Podmínky podání společné nabídky a využití služeb subdodavatelů budou definovány v zadávací dokumentaci.

Může se výběrového řízení účastnit i nově poskytující subjekt?

Ano může. Součástí podávané nabídky v tomto případě nebude potvrzení o registraci dané sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale dokument prokazující podání žádosti o registraci dané služby. Pokud takovýto poskytovatel bude ve výběrovém řízení úspěšný, bude předložení potrvzení o provedené registraci podmínkou k uzavření smlouvy.

Jihočeský kraj Jihočeský kraj