Zveřejnění smluv

Nově budou smlouvy evidovány v systému JčK, který je veřejně přístupný. V rámci smlouvy budou zveřejněny smluvní strany, číslo a text smlouvy a datum jejího podpisu. Změny se týkají smluv i dodatků, které byly uzavřeny po 10.10.2011.

Aktuálně se tato změna dotkne poskytovatelů podpořených v rámci 8. vlny výběrových řízení. Podpořeným poskytovatelům zajišťujícím služby Azylové domy a Sociální rehabilitace bude zaslán dodatek ke smlouvě.

Jihočeský kraj Jihočeský kraj