Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování soc.služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky vyhlásilo pro rok 2012 dotační řízení v oblasti sociálních služeb.

Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na krytí běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na území České republiky.

Řádný termín pro zpracování a podání žádostí je pro oba programy podpory „A" a „B" od 29. srpna 2011 do 25. září 2011.

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách MPSV ČR.

Jihočeský kraj Jihočeský kraj