Analýza stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci navazujícího individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. zpracováváme v současné době analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Zpracovaná analýza se stane podkladem pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb reálné v místě a čase vyhlášení připravovaných zadávacích řízení. 

Žádáme Vás, poskytovatele sociálních služeb, v této souvislosti o pomoc při kompletaci podkladů pro tuto analýzu, a to prostřednictvím posouzení souhrnné tabulky znázorňující přehled dotčených druhů sociálních služeb, potřebných kapacit v jednotlivých částech kraje, cílových skupin klientů těchto sociálních služeb a nákladů souvisejících se zajištěním základních činností v provozu služby vymezených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to na dobu 24 měsíců. 

Vaše případné náměty na doplnění nebo úpravy souhrnného přehledu služeb nám, prosím, zasílejte nejpozději do 26.10.2012.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že nám pomůže společně zajistit takovou síť sociálních služeb, která reaguje na potřeby jejích klientů.

Jihočeský kraj Jihočeský kraj