Aktuality  RSS

18. října 2012

Analýza stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci navazujícího individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. zpracováváme v současné době analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

24. září 2012

Dotační řízení MPSV na rok 2013

Dne 19.9.2012 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních služeb Dotační řízení na poskytování sociálních služeb pro rok 2013.

 

Vítejte na stránkách individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji".

Dne 1. srpna 2008 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválen individuální projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji. Jihočeský kraj se tak stal úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v celkové výši 260 mil. Kč. Tento finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu (85 % celkových nákladů projektu) a státního rozpočtu ČR (15 %) podpoří v období od ledna 2009 do června 2012 provoz 9 druhů registrovaných sociálních služeb s působností na území kraje.

Jihočeský kraj Jihočeský kraj